CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SONG AN Hà Nội, mã số thuế 0109101327 thành lập ngày Sản xuất sản phẩm Nhác bằng Nim loại chưa được phân vào đâu CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SONG AN Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG AN INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 3. 24/02/2020 có địa chỉ tại Tầng 4, Số 229, Ðường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đăng bởi ngày 25/02/2020

CHI TIẾT HỒ SƠ CÔNG TY

Tên Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SONG AN
Tên CTY bằng tiếng nước ngoài
SONG AN INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt
Địa chỉ
Tầng 4, Số 229, Ðường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh / thành phố
Thành phố Hà Nội
Quận / Huyện
Quận Hà Ðông
Mã số thuế
Ngày thành lập
Sản xuất sản phẩm Nhác bằng Nim loại chưa được phân vào đâu CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SONG AN Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG AN INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 3. 24/02/2020
Vốn điều lệ
QĐTL / GPKD số
Ngày cấp
Sản xuất sản phẩm Nhác bằng Nim loại chưa được phân vào đâu CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SONG AN Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG AN INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 3. 24/02/2020
Nơi đăng ký
Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội
Nơi nộp thuế
Cục Thuế Quận Hà Ðông / Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thông báo thuế
Tầng 4, Số 229, Ðường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chủ sở hữu
Đang cập nhật
CMND số
Địa chỉ chủ sở hữu
Đại diện phát luật
Đang cập nhật
CMND số
Ngành nghề kinh doanh chính
Đang cập nhật