Category Archives: Doanh nghiệp mới

Danh sách Doanh nghiệp mới thành lập với thông tin liên hệ bao gồmsố điện thoại, email, địa chỉ, vốn điều lệ,…

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG MIC

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG MIC Hà Nội, mã số thuế 0109107209 thành lập ngày 27/02/2020 có địa chỉ tại Tầng 16, Tòa Nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Ðình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam