DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HQT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HQT VIỆT NAM Hà Nội, mã số thuế 0109104159 thành lập ngày 26/02/2020 có địa chỉ tại Số 7 ngõ 695 phố Bạch Ðằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH THỦY Hà Nội, mã số thuế 0109104141 thành lập ngày 26/02/2020 có địa chỉ tại Số 4A Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG MINH Hà Nội, mã số thuế 0109105096 thành lập ngày 26/02/2020 có địa chỉ tại Số 20BT2 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam