DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MẠNH LUÂN GIA LAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MẠNH LUÂN GIA LAI Gia Lai, mã số thuế 5901137256 thành lập ngày 25/02/2020 có địa chỉ tại 191 Nguyễn Huệ, Thị trấn ÐaN Ðoa, Huyện ÐaN Ðoa, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam