DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÚT TRUNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÚT TRUNG Hậu Giang, mã số thuế 6300320918 thành lập ngày CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÚT TRUNG CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÚT TRUNG Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 6300320918 có địa chỉ tại Số 166, ấp 1, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ SẢN XUẤT ÐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ SẢN XUẤT ÐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MIỀN NAM Hậu Giang, mã số thuế 6300320900 thành lập ngày 04/10/2019 có địa chỉ tại Quốc lộ 61B, Nhu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ MIỀN TÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ MIỀN TÂY Hậu Giang, mã số thuế 6300320844 thành lập ngày CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ MIỀN TÂY CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ MIỀN TÂY Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 6300320844 có địa chỉ tại Số 68, Ngô Quyền, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam