DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ BẮC

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ BẮC Lào Cai, mã số thuế 5300778079 thành lập ngày 21/02/2020 có địa chỉ tại Lô 39, đường Trần Ðại Nghĩa, Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ ÐẠT

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ ÐẠT Lào Cai, mã số thuế 5300777999 thành lập ngày 18/02/2020 có địa chỉ tại Ô số 2, Lô 47, đường Tô Hiến Thành, Khu Tiểu thủ Công nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam