DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LÀO CAI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LÀO CAI Lào Cai, mã số thuế 5300778181 thành lập ngày 25/02/2020 có địa chỉ tại Số 151, đại lộ Trần Hưng Ðạo, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam