DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG YOUNG STAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG YOUNG STAR Ninh Thuận, mã số thuế 4500638126 thành lập ngày 26/02/2020 có địa chỉ tại Số 33/16 Hải Thượng Lãn Ông, Nhu phố 6, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN NINH THUẬN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN NINH THUẬN Ninh Thuận, mã số thuế 4500638052 thành lập ngày 24/02/2020 có địa chỉ tại Số D10 đường Lê Quý Ðôn, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam