DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TEXNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TEXNAM Phú Thọ, mã số thuế 2601040850 thành lập ngày CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TEXNAM CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TEXNAM Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 2601040850 có địa chỉ tại Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam