DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ LIÊN DOANH HỢP KIM NHÔM ÐÚC VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ LIÊN DOANH HỢP KIM NHÔM ÐÚC VIỆT NHẬT Quảng Bình, mã số thuế 3101074243 thành lập ngày 09/10/2019 có địa chỉ tại Số 24, Hà Huy Tập, Phường Bắc Lý, Thành phố Ðồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam