DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC MINH Quảng Nam, mã số thuế 4001201556 thành lập ngày 17/02/2020 có địa chỉ tại 716 Trần Thủ Ðộ, Khối Quảng Lăng A, Phường Ðiện Nam Trung, Thị xã Ðiện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam