DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG ÐỈNH

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG ÐỈNH Quảng Ninh, mã số thuế 5702016296 thành lập ngày Sản xuất sản phẩm Nhác bằng Nim loại chưa được phân vào đâu CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG ÐỈNH Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 3. 09/10/2019 có địa chỉ tại Tổ 11, Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÐẦU TƯ TÙNG BÁCH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÐẦU TƯ TÙNG BÁCH Quảng Ninh, mã số thuế 5702015912 thành lập ngày Sản xuất sản phẩm Nhác bằng Nim loại chưa được phân vào đâu CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÐẦU TƯ TÙNG BÁCH Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 3. 08/10/2019 có địa chỉ tại Tổ 8, Khu 1, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÐIỆN MÁY BLUEHOUSE

CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÐIỆN MÁY BLUEHOUSE Quảng Ninh, mã số thuế 5702015415 thành lập ngày 07/10/2019 có địa chỉ tại 384 Trần Phú, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam