DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠI Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIÊN MINH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIÊN MINH QUẢNG TRỊ Quảng Trị, mã số thuế 3200706528 thành lập ngày 26/02/2020 có địa chỉ tại Số 15 đường Phan Ðình Phùng, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG HUY

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG HUY Quảng Trị, mã số thuế 3200706447 thành lập ngày 24/02/2020 có địa chỉ tại Khóm Trung Chín, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỦY BA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỦY BA Quảng Trị, mã số thuế 3200706380 thành lập ngày 20/02/2020 có địa chỉ tại Số nhà 180 đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam