Từ khóa tìm kiếm : Doanh nghiệp mới ngày 19/02/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ÐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ÐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HUY HOÀNG Vĩnh Phúc, mã số thuế 2500642369 thành lập ngày 19/02/2020 có địa chỉ tại Số nhà 19B, Ngõ 6, Phố Ðồng Sóc, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ÐỨC NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ÐỨC NGHĨA Quảng Bình, mã số thuế 3101083103 thành lập ngày 19/02/2020 có địa chỉ tại Số 62, Hoàng Kế Viêm, Phường Nam Lý, Thành phố Ðồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam