Từ khóa tìm kiếm : Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PETROL THÀNH PHÁT HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PETROL THÀNH PHÁT HP Hải Phòng, mã số thuế 0202010385 thành lập ngày 14/01/2020 có địa chỉ tại SL34+SL36 Khu Ðô Thị Long Sơn, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HỒNG THỊNH

CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HỒNG THỊNH Hải Phòng, mã số thuế 0202010628 thành lập ngày 14/01/2020 có địa chỉ tại Ðông Hoa (tại nhà ông Nguyễn Minh Ðông), Xã Hoa Ðộng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam