Từ khóa tìm kiếm : Doanh nghiệp Thành phố Ðà Lạt

CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN ÐÀ LẠT

CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN ÐÀ LẠT Lâm Ðồng, mã số thuế 5801416270 thành lập ngày CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN ÐÀ LẠT CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 1. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN ÐÀ LẠT Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: 2. Mã số doanh nghiệp: 5801416270 có địa chỉ tại Số 01 đường Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng, Việt Nam