Từ khóa tìm kiếm : Doanh nghiệp Thành phố Phúc Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ÐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ÐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HUY HOÀNG Vĩnh Phúc, mã số thuế 2500642369 thành lập ngày 19/02/2020 có địa chỉ tại Số nhà 19B, Ngõ 6, Phố Ðồng Sóc, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam