Từ khóa tìm kiếm : Doanh nghiệp Thành phố Việt Trì

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH VIỆT NAM Phú Thọ, mã số thuế 2601039372 thành lập ngày 20/02/2020 có địa chỉ tại Xóm Sải, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam